Kurz předporodní a poporodní průvodkyně.

Náš kurz je první v České republice podporující a zabývající se tématem císařského porodu a poporodní péče. Je vedený certifikovanými lektorkami s praktickými a osobními zkušenostmi. Podpořený porodníky, lékaři, terapeuty a psychology.

Kurz předporodní a poporodní průvodkyně

Vizí a cílem tohoto kurzu je vybudovat síť průvodkyň po celé ČR, které budou s empatií a citlivostí vést, podporovat,  informovat a v neposlední řadě připravovat ženy rodící císařským porodem k co nejradostnějšímu prožitku při porodu a poporodní péče, jak o sebe samu, tak o miminko. Na kurzu budeme probírat, jak dobře připravit  tělo a nervový systém k císařskému porodu je-li nevyhnutelně nutný, nebo došlo-li k němu následkem komplikací u přirozeného porodu. Jak se vyrovnat s poporodním traumatem v těle a  jak pečovat o tělo a psychiku po císařském porodu. Také se budeme zaměřovat na péči o miminko a pracovat s teorií významného, francouzského porodníka Fredericka Leboyer. Budeme se věnovat základním, instinktivním potřebám v prvních dnech života dítěte. A využívat Kraniosakrální terapii, jako uvolňující a zdrojující techniku pro miminko.

Dále se seznámíme s technikami empatického naslouchání, vciťování se a respektující komunikace. Budeme se učit různým dechovým a relaxačním technikám a uvolňovat své vlastní ztuhlé místa v těle. Každá účastnice bude mít možnost projít si skrze konstelace znovu vlastním porodem a uzdravit tak, případné porodní a poporodní trauma. Nejdříve potřebujeme zpracovat svůj vlastní prožitek z porodu, abychom mohly poskytnout co nejlepší péči těm ostatním. A v neposlední řadě se naučíme baby masáž, řekneme si něco o vlivu a rozdílu mezi kočárkem a šátkem (nosítkem). 

Kurz je především zážitkový a prožitkový. 

Co dělá průvodkyně žen?

 • podporuje a připravuje ženu k císařskému porodu je-li nevyhnutelně nutný. Pečuje o ženu a dítě po císařském porodu a pomáhá ženě zvládnout novou roli v rodině.
 • je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, nebo poskytne ženě prostor ve kterém společně můžou mlčet, pomůže s praktickými věcmi ohledně miminka, nebo sebe samotné
 • poskytuje ženě informace o práci s tělem a dechem
 • sdílí se ženou průběh těhotenství, emoce, pocity, strachy
 • pomáhá ženě s přípravou dětské výbavičky
 • informuje ženu o bezpečných a přírodních přípravcích pro péči o dítě dostupné na trhu
 • podporuje ženu k přípravě na císařský porod psychicky i fyzicky
 • provádí ženě bezpečnou a citlivou těhotenskou masáž je-li k ní vyškolená
 • podává informace, směruje ženu na případné jiné odborníky a podporuje ženu při kojení
 • podává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci (čerpá ze zdrojů F. Leboyer "Porod bez násilí")
 • povídá si se ženou o roli mateřství a o důležitosti vlastních potřeb, které jsou nutné, aby si žena ponechala i v období mateřství
 • zajímá se o současné trendy a předává informace ženě – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
 • podporuje ženu v komunikaci a vnímání především s dítětem, ale také s partnerem, rodinou, zdravotníky, nebo jinými odborníky
 • podává informace a zkušenosti ohledně chování a vlivu starších sourozenců a komunikace s nimi
 • je schopna rozpoznat případné emoční nesrvonalosti ženy, pocity nedůvěry v sama sebe, nebo poporodní deprese

Průvodkyně vždy respektuje ženu-matku, empaticky naslouchá jejím potřebám a směřuje ji k co nejláskyplnějšímu kontaktu s miminkem. Poskytuje ženě pocit, že je dobrou matkou a svou novou roli zvldáne. 

Proč si vybrat právě nás?

Náš kurz je první v České republice podporující a zabývající se pouze tématem císařského porodu a poporodní péče. Je vedený certifikovanými lektorkami s praktickými a osobními zkušenostmi. Podpořený porodníky, lékaři, terapeuty a psychology. 

Kurz je sestaven podle nabytých zkušeností  a předchozích objevů francouzských porodníků Fredericka Leboyera a Michaela Odenta. Hlavní prioritou kurzu je předat začínajícím průvodkyním to nejlepší z našich zkušeností a poznatků z vlastní praxe a za pomocí kompetentních odborníků zabývajících se daným tématem. Během studia budete mít možnost podívat se jakým způsobem v praxi pracujeme  s klientkami, díky tomu získáte pro sebe vlastní představu a vlastní zkušenost o tom, jak průvodkyně pracuje a co je její citlivou náplní práce. S týmem lektorů, vám předáme důležité zkušenosti, podpoříme ve Vaší práci a nasměrujeme na tu nejvhodnější cestu právě pro Vás. Po ukončení kurzu Vám nadále garantujeme podporu Vaší práce a další možné vzdělávání se.

Kurz je sestaven tak, aby jste ihned po jeho absolvování byly připraveny k práci s klientkami. Součástí naší podpory jsou po domluvě možné supervize Vaší praxe. Ve výuce, která potrvá 6 víkendových setkání a je rozdělena do období půl roku, se setkáte s praktikujícími průvodkyněmi, dulami a odborníky v oboru. Vizí kurzu je především vzájemná spolupráce průvodkyň a to i po ukončení kurzu. Podpoříme Vás také, k nalezení vlastního přístupu v práci průvodkyně. Budete umět používat všechny jemné, nenásilné techniky potřebné k předporodní a poporodní přípravě, a tak být ženě a narozenému dítěti oporou. Nastávajícímu otci budete umět vysvětlit a umocnit jeho důležitou roli v porodním procesu a dát mu prostor a možnost najít si své místo v této výjimečné životní situaci.

Kurz je postaven na celkovém, citlivém přístupu k potřebám matky, dítěte a jejich úzké rodiny. Praxe je tak nutnou součástí poznání, na kterou se zaměřujeme. Součástí kurzu jsou základní techniky Kraniosakrální terapie, které si budete mít možnost procvičit vzájemně s dalšími studentkami kurzu. Naše studentky budeme podporovat hlavně v praktických dovednostech.  Kurz je veden v příjemné prostředí zázemí centra Skarabeus nedaleko hlavního centra Olomouce. Velký důraz klademe na lidskost, příjemnou atmosféru a vždy možnou domluvu o průběhu kurzu tak, aby všechny účastnice byly spokojeny a zároveň obohaceny o potřebné informace. 

Průvodykně je podporující osoba, která s nadhledem a s citlivostí připravuje ženy, které se chystají rodit císařským porodem, nebo tímto způsobem rodily. Velkou pozornost zaměřuje i na novorozeně a jeho přirozené potřeby v prvních chvílích života. Průvodkyně je schopna s ženou sepsat porodní přání a nasměrovat ji na vhodnou porodnici respektující a podporující bonding, přítomnost otce, citlivou manipulaci s dítětem, rannou vazbu matka-dítě.

Přihláška na kurz

Cena za kurz je 15 000 Kč