Přepis limbického otisku

Jak jsme zplozeni, jak probíhá těhotenství a jak vstupujeme na svět, ovlivňuje celý náš život mnohem více, než si většina lidí myslí. Kvalita života, mezilidské vztahy, realizace osobního poslání, to vše je ovlivněno právě těmito okamžiky."

Co je limbický otisk?

Limbický otisk je paměťová stopa, která je velmi silně otištěna v každém z nás. Terapie nám nabízí příležitost změnit toto staré
naprogramování a znovu prožít zážitek vlastního zrození, nebo okamžiků z dětství a života tentokrát v lásce a míru. Novým  pro nás bezpečným a přirozeným příchodem na svět, nebo fungováním v dětství je možné zhojit traumata a uložit nové vzorce a nastavení do našeho těla. K tomuto přeprogramování pracujeme  právě s částí limbického mozku.

Proces přepisu limbického otisku pod vedením Jany Langerové byl pro mne velice jemný a citlivý. Velmi si vážím skutečné úcty a respektu, s jakými Jana ke mně při terapii přistupovala. Přepis jsem zatím absolvoval dvakrát. Poprvé na téma hranic ve vztahu k lidem, podruhé na téma peněz. U obou mohu jednoznačně potvrdit, že došlo u mě k posunu. V obou tématech jsem po čase zaznamenal prohloubení klidu a zdrojů v sobě samém. Metoda je velmi přesná a dokáže v daném tématu odkrýt skutečně uložené pocity, kterými se zbytečně omezujeme a vytváříme více utrpení než radosti.

Ing. Václav Němeček

Vydechněte, uvolněte se a nechte odejít vše staré a nepotřebné

Přepis limbického otisku, je řízená terapie, během které si procítíte v těle své ideální dětství od jeho počátku až do věku 18. let.

V období početí, prenatálního vývoje, porodu a několik let poté, se odehrává ta nejdůležitěší část našeho života, kdy vzniká v našem mozku tzv. Limbický otisk. Je to naprogramování, které určuje naše základní nastavení a směřování ve všech oblastech života – životní práce, vztahy, partnerství, intimita, sex... Pokud se podmínky v průběhu těchto pár let vytvoří příznivě pro náš všestranný vývoj, bezpečí a láskyplné vedení, máme pak možnost v životě naplnit veškerý svůj potenciál.

Postupy které jsou bohužel považovány za běžné v tomto období, devastují jemnou úroveň napojení duše na svůj zdroj. Tím vznikají jemná či větší traumata oddělenosti, která pak ovlivňují naši odvahu a chuť žít své sny a být druhým blízko.

Tak tomu je bohužel u drtivé většiny populace na celém světě. V životě se potkáváme se situacemi, které jsou pro nás náročné, emocionální stabilita je rozkolísaná, sebevědomí pokulhává, jistota taky a tělo tento rozhozený stav zrcadlí různými zdravotními neduhy. Na Zemi je spousta lidí, kteří jsou nadaní, obdarovaní speciálním talentem. Sami to uvnitř cítí a chtějí svůj talent projevit, rozvinout a žít svoje životní poslání, ideální partnerský vztah... na této cestě se potýkají s mnoha překážkami, iluzemi a nejasnostmi, které vytváří limbický otisk. Pracuji s limbickým otiskem, se systémem který určuje naše základní životní nastavení.

Můj život byl neustále plný úzkosti a strachu. Nevěřila jsem, že je možné toto moje nastavení změnit (každý jsme nějaký a já jsem prostě taková). Jsem obrovsky vděčná Janě za to, že mi nabídla přepis limbického otisku. Ta neuvěřitelná úleva, pocit štěstí a klidu, který mě od té doby provází, se těžko slovy popisuje. Velice Ti Jani děkuji za VŠE, za tvůj profesionální a citlivý přístup. Pokud budu v budoucnu cítit, že je opět potřeba s něčím pohnout, nebudu váhat se na Tebe znovu obrátit. Soňa

Soňa

Co je porodní trauma?

Porodní trauma můžeme pro lepší pochopení rozdělit na tři části. Na traumatu z početí (okamžik, kdy duše vstupuje do těla a poprvé uvidí systém, do kterého vstupuje z pozemské perspektivy), trauma z porodu (okamžik průchodu dítěte porodními cestami ven z těla matky) a trauma placentární (trauma z předčasného a necitlivého oddělení placenty). Nejnovější výzkumy v této oblasti ukazují, že právě placentární trauma hraje velmi často zcela  klíčové postavení v našem životě.

Přepis limbického otisku vnímám jako velmi šetrnou a rychle efektivní terapii. Cítím se volnější s novým vzorcem v mém tématu strachu.Tuto terapii určitě doporučuji všem. Děkuji Moni.

Monika Boráňová

Terapie je velmi šetrná ke klientovi. Vnímám ji jako velmi efektivní a nápomocnou v nejrůznějších tématech, které nám v našich dnech nedovolují lehké prožívání. Díky novým vzorcům nepotřebuji už žárlit na svého partnera a tak se mohu cítit svobodnější. Děkuji J.

Jana N.

Terapie limbického otisku umožňuje dosáhnout
trvalých změn v kvalitě života jednotlivce na všech úrovních.
 

Limbický systém je jednou z nejstarších části mozku. Podílí se na dlouhodobé paměti,emocích a dalších věcech. Tento mozek si pamatuje už to, co se dělo před naším narozením. Přepis limbického otisku je technika, která pomáhá tyto informace nahradit jinými – novými. Vychází z techniky, kterou vymyslela Elena Tonetti, porodní asistentka, která vystupuje se svými semináři “Birth to being” po celém světě.

Terapie vám umožní limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém, dovolit si žít kvalitnější život , přestat se obviňovat z neschopností a chyb a tím žít vědoměji – v souladu se svým srdcem.

Při limbickém přepisu se mi otevřelo téma z dětství, které souviselo s pohádkou o Červené Karkulce.Karkulku jsem doma po terapii shledla a poslechla, těsně po ní jsem měla divné pocity a takovou krizi a přišly slzy. ALe poté se vše zaintegrovalo a začali se dít ze dne an den věci.Najednou strašně dobře usínám. Celý život, co si pamatuju, jsem lehla a usnula jsem nejdřív tak za 20 - 30 min., někdy i dýl. Teď lehnu a do 5 ti minut spím, někdy i dřív. A když se někdy v noci probudím dokážu hned usnout - nevídané pro mě. Dostala jsem záhy po terapii novou pracovní nabídku, na práci, kterou jsem vždy chtěla dělat a začalo se hýbat spoustu dalších nových věcí. Děkuji Jani.

Martina M.

Terapie je velmi osvobozující a inspirující pro váš život.

Díky této metodě získáváme svobodu měnit hluboce uložené vzorce v nás. Návyky z dětství a životní zkušenosti, které nám dávají pocit, že „takhle funguje svět“. A nevidíme, že je to náš osobní filtr, který zabarvuje naše prožitky. Se skutečností nemá nic společného, ale my mu nevědomě dovolujeme ovládat celý náš život.

Úleva, která přišla po terapii limbického otisku, se nedá ani popsat, protože se mi konečně otevřel mozek životu. Během jedné hodiny přišlo neskutečné vysvobození a obrovské porozumění spousty otázek mého dosavadního života. Těším se na další téma, které budu moct s Tebou Jani přepisovat."

Jana Kuželková

Objednávka na přepis limbického otisku

Cena přepisu je 1500 Kč