Individuální i párová konzultace, podpora

„Kdo se dívá ven, ten sní. kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí“

Carl Gustav Jung

Na konzultaci můžete příjt s rodinným,  nebo partnerským problémem. S potížemi ve výchově dětí. Pokud budete mít pocit, že nezvládáte své emoce. Nebo, že nerozumíte nějaké situaci, jenž se ve vašem životě děje. Jsem otevřená i jiným tématům.

Co vás čeká a jak vypadá konzulatce?

Konzultace probíhá individuálně a podobá se jakémukoliv jinému rozhovoru. Často velmi podobnému, jako vedete s kamarádkou, nebo přáteli u sklenice dobrého vína. Na našem setkání můžete hovořit o jakékoli své životní situaci, sdílet své názory, emoce, prožitky, nebo zranění.  Já vám budu vědomě naslouchat a přitom vás udržovat v bělosti vlastního vědomí a sebereflexe, upozorňovat na aspekty problému, kterých si případně nemusíte všimnout. Budeme společně prozkoumávat jednotlivá období vašeho života a hledat souvislosti k tématu se kterým přicházíte.  Po dohodě s vámi budeme využívat specifické metody. Budeme prozkoumávat vaše pocity, typické chování, opakující se vzorce chování, tak aby jste si uvědomili jejich význam v daném problému.

Na konzultaci můžete příjt s rodinným,  nebo partnerským problémem. S potížemi ve výchově dětí. Pokud budete mít pocit, že nezvládáte své emoce. Nebo, že nerozumíte nějaké situaci, jenž se ve vašem životě děje. Jsem otevřená i jiným tématům.

Párové poradenství, párová terapie a podpora

Párová terapie je určena všem párům, které mají vztahové potíže a nebo se spolu chtějí jen naučit lépe a efektivněji komunikovat, žít v důvěře a procházet krizovými situacemi. 

Párová terapie staví především na práci se vztahovým vzorcem, který vytvářejí oba partneři (není jeden viníkem a druhý obětí) – klíčovou otázkou zde je, jak každý z nás přispívá k potížím v komunikaci a ve vztahu a co může dělat pro to, aby se to změnilo.

Cíl párové terapie:

Cílem párové terapie  je vést pár lepšímu vzájemnému naslouchání, citlivě podporovat partnery v otevřenosti a autentičnosti sdělování svých potřeb, dále pak v identifikování společných problémů a v jejich následném pochopení. Rozšířit prostor partnerského vztahu, aby se do něj vešlo vše s čím se potýkáte. Váš vztah tak bude pevnější, hlubší, autentičtější,  intimnější a radostnější.

Pro koho je terapie určená:

Párové poradenství je určena partnerům, kteří pociťují problémy ve svém partnerském nebo sexuálním vztahu. Potíže se mohou se týkat např. těchto oblastí:

problémy v komunikaci

rozdílné očekávání od vztahu a společného života

komplikace ve výchově dětí

neshody v sexuálním životě

nevěra, žárlivost

vnímání důležitosti původní rodiny či přátel

Sezením vás provede Jana & Váslav Němečkovi. Po celou dobu sezení vám garantujeme naši nestrannou pozici, tedy v žádném případě nepřijmeme roli soudce, který rozhodne za vás. Ukážeme vám pouze dynamiku vašeho partnerského vztahu, dovedeme vás k důležitým odpovědím týkajících se vašeho vztahu, budeme pracovat s vašim tělem a hledat v něm zdroj lepší nervové a emoční stability. Pomůžeme vám najít opět zdroj vaší lásky, důvěry a úcty.

 

Cena terapie 1 200 Kč /za pár/ 90 minut

Objednávka jednorázové konzultace

Cena individuální konzultace je 750 Kč

 

Cena párové konzultace je 1 200 Kč/za pár/90 min