22 věcí, jak dokonale promarnit svůj život!

1. Nebuď vděčný za život!
2. Odmítej svou matku i otce!
3. Nenaslouchej svému srdci a nehledej lásku!
4. Neuzdravuj svá dětská zranění!
5. Nestarej se o své tělo!
6. Nerespektuj své osobní potřeby!
7. Hledej stále na sobě chyby!
8. Zůstávej ve vztahu s člověkem, který tě nevidí!
9. Nechej si narušovat své osobní hranice!
10. Nepříjmej své děti a neuč se od nich!
11. Nedělej dobré skutky!
12. Stýkej se s negativně smýšlejícími lidmi!
13. Zůstávej dál v práci, která tě nenaplňuje a nebaví!
14. Neměj radost z maličkostí!
15. Neměj zodpovědnost za svůj život!
16. Vyhýbej se milování!
17. Haň a odmítej peníze!
18. Neplň si své touhy, sny a přání!
19. Neměj žádnou životní vizi a poslání!
20. Zabývej se stále minulostí!
21. Buď tím, kým chtějí ostatní aby jsi byl!
22. Utápěj se dál v roli oběti a věř tomu, že nemůžeš svůj
život změnit!

Komentáře