Kdo jsem...

Jsem matka tří úžasných dcer a milující manželka muže Václava. Jsem terapeutka, lektorka a zakladatelka projektu Císařský porod v radosti. Před patnácti roky jsem založila centrum osobního rozvoje v Olomouci. Vedu ženské kruhy, semináře a kurzy předporodní a poporodní péče. Společně se svým manželem jsme vytvořili a vedeme projekt Partnerská cesta - roční program pro páry. Pracuji s prostorem posvátné sexuality.

Zabývám se především kraniosakralní terapií cestou hluboké relaxace, rodinnými konstelacemi, poradenskou činností a také ve své praxi s klienty pracuji s terapií Přepisu limbického otisku. Dále se věnuji  alternativním způsobům sebepoznávání s využitím psychologických projektivních metod. K těmto účelům používám tarotové karty, jenž slouží jako cesta a klíč k sebepoznání. Pořádám sebezkušenostní kurzy a semináře v oblasti duševního rozvoje. Jsem certifikovanou lektorkou výcviku Esence Bohyně vedeného osvícenou Ma Anandou Saritou a Ma Prem Tanmayou. Dále rozvíjím práci s meditačními a relaxačními technikami a vedu tarotové kurzy, meditační kurzy, kurzy malování energetických obrázků a v neposlední řadě vedu se svým mužem Václavem mužsko-ženské kruhy. S radostí se také věnuji Atma Kriya józe a s výmmilovaným dětem. Pořádám pro děti kurzy dětské jógy a malování mandal, které slouží k rozvíjení vnitřního klidu, jenž vede k zvládnutí dětské agrese a roztržitosti. Mou velkou láskou jsou ženské kruhy a ženské semináře, kterým se pravidelně věnuji. Věnuji se velmi jemné,  ale hluboké terapii vaginálního mapování pro ženy. Rozvíjím techniku tantrických masáží a jemného doteku.

Jsem úspěšná podnikatelka, která si tvoří svobodný život podle vlastních pravidel a snů. Svítím mnoha jiným ženám na cestu a vedu je k úspěšnému a svobodnému životu.

Ke každému z vás přistupuji s vědomím vaší vlastní individuality, lidskosti a vnitřní svobody. Snažím se vždy nezaujatě a přitom citlivě naslouchat a porozumět všemu, jenž mi s důvěrou sdělujete. A následně společně s vámi najít cestu, která je pro vás přirozená a pomůže vám naleznout v životě klid a vnitřní svobodu.

Všem nám přeji, aby strach v životě nebyl tím, kdo za nás žije naše životy. Nebojme se o své životy, jistoty, své děti i o vybudované věci. Riskujme, hrajme si, měňme - dejme strachu červenou. Některé ztráty v životě neovlivníme, pokud mají přijít, tak přijdou, ale jsme těmi, kdo vždy vybírají mezi strachem a láskou. Je to na nás, klíč k vlastnímu životu drží každý ve svém srdci.

Moje vize

Mojí vizí je podpořit Vás, abyste si našli svoji přirozenou a zdravou cestu k vlastní duši i tělu. Měli sílu a chuť po ní vyrazit a jít sebejistě kupředu. Abyste byli více v kontaktu se svým tělem a svými přirozenými instinkty a s lehkostí se orientovali ve svých pocitech, emocích a našli si tak pro sebe bezpečný způsob prožívání sebe samých. Podpořím vaše partnerské a rodinné vztahy, aby mohly vzkvétat a zdravě růst. Naučím vás naslouchat svému srdci a dovolit si žít svůj život v lásce a pravdě. Navedu vás, jak se osvobodit od svých strachů a opustit staré, nefunkční vzorce, které si neseme od svých rodičů. V neposlední řadě s úctou k vašim příběhům a zraněním posílím vaši sebedůvěru a zodpovědnost za vlastní život a možnost ho žít více přítomně ve vašem těle. 

Buďme laskaví k sobě samotným a kráčejme s důvěrou k radostnějšímu životu!

Absolvované výcviky,

kurzy a vzdělání

 • 2008 Tarot jako projektivní metoda v psychologii
 • 2009 kurz psychologie
 • 2009 kurz psychologie partnerských vztahů
 • 2010 kurz sebepoznání a psychologie rodiny a vztahů
 • 2010 Škola tarotu
 • 2011 založení centra pro osobní rozvoj v Olomouci (centrum Skarabeus)
 • 2011 dobrovolnice v psychiatrické léčebně ve Šternberku
 • 2011 lektorka v půlroční škole tarotu
 • 2012 terapeutka v oblasti partnerských a rodinných vztahů
 • 2012 roční kurz sociální péče
 • 2013 dobrovolnice v Maltézské pomoci (dopisování s vězni)
 • 2013 průvodkyně v osobnostně rozvojové práci pro děti
 • 2013 průvodce meditačními a relaxačními večery
 • 2011 dvouletý Integrovaný výcvik v systemických konstelacích
 • 2014 Kraniosakrální terapie
 • 2014 asistentka psychologa
 • 2014 vedení ženských kruhů a seminářů pro ženy
 • 2015 reatret pro páry
 • 2015 - 2016 Ženský výcvik - Probuzené ženství
 • 2015 terapeutický kurz přepis limbického otisku
 • 2016 kurz předporodní a poporodní přípravy - stala jsem se Dulou
 • 2016 zakladatelka projektu pro předporodní a poporodní péči
 • 2017 kurz vaginální mapování
 • 2017 spoluzakladatelka projektu pro páry Partnerská cesta
 • 2017 tantra výcvik pro páry
 • 2018 kurz bioinformačních technologií
 • 2018 tantra výcvik pro páry
 • 2018 tantra výcvik pro ženy
 • 2018 lektorka ženské tantry Empowered woman - přímá žačka světoznámé mystičky a tantrické učitelky Mahasatvaa Ma Ananda Sarity
 • 2020 kurz Atma Kriya jógy včetně zasvěcení
 • 2018 - Mentoring a podpora žen v podnikání
 • 2022 - Mezinárodní hypnoterapeutický kurz
 • 2023 - Mezinárodní instruktorka jógy - přímá žačka Indického učitele Kabira
 •