Bohyně,žehnejte…

Bohyně, žehnejte…

Bohyně, žehnejte ženským srdcím, ať prolnou se v jednotě lásky s muži.

Bohyně, uhaste bolest v našich srdcích a osvoboďte naše těla od zranění a hrubého zacházení ze strany mužů….ať můžeme svým dechem vpustit do jejich srdcí žár lásky a jejich těl jemnost, které se od Vás učíme.

Bohyně, žehnejte místu a domovům, které sdílíme se svými muži. Ať nepřekonatelná vzdálenost mezi námi stane se cestou od srdce k srdci.

Bohyně, uhaste pýchu, nenávist, žárlivost a zlobu, jenž z nevědomosti živíme v přítomnosti všedních dnů. Ať v těchto bitvách jednou provždy střelný prach promění se v třpyt hvězd zdobící nebeskou bránu.

Bohyně, žehnejte naší touze a vášni, aby vždy našla cestu k srdci a proměnila se tak v lásku a nerozplynula se v okamžiku prázdného získání pouhého zážitku.

Bohyně, uhaste necitlivost v ženských tělech, jenž bez úcty a respektu maskovaná v šatech krásy bere muže jiných žen. Vždyť ony jsou sestrami v našich srdcích a křičí bolestí.

Bohyně, žehnejte ať naše sňatky s muži stávají se sňatky duchovními. A naše srdce pak můžou vidět Božíma očima naše společné cesty.

Bohyně, uhaste bolest v našem ženském lůnu, ať z úctou a pokorou k životu můžeme našim mužům rodit děti.

Bohyně, žehnejte ať naše cesty projdeme v pravdě, lásce a radosti s našimi muži. Vždyť ve spojení dvou milujících srdcí je Jednota Boží.

S láskou Jana.

Komentáře