Frekvenční generátor

FQ Qmtrin® Quantum Harmony

Harmonizace - detoxikace - biorezonance

Harmonizuje, slaďuje, likviduje patogeny, detoxikuje, aktivně využívá biorezonanci, řeší psychosomatiku.

Co je frekvenční generátor?

Revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice, vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové a holografické

FQ Qmtrin® Quantum Harmony je přístroj, který využívá nejnovější vědecké a fyzikální teorie a poznatky k obnovení a nastolení harmonie, k hubení patogenů, k detoxikaci a regeneraci. Součástí FQ Qmtrin® je i frekvenční přístroj na principu plazmového generátoru jako oblíbeného prostředku pro frekvenční terapie. Konstrukce FQ Qmtrin® je však zcela odlišná a nesrovnatelná.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nevysílá žádné rušivé nebo dokonce škodlivé nosné nebo pomocné signály nebo záření.

FQ frequency generator Qmtrin® se vydal mnohem dál, než původně uvažoval objevitel plasma generátoru Dr. Rife. Oblast působení FQ Qmtrin® Quantum Harmony je mnohem širší a především působí komplexně i v nesrovnatelně vyšších a nesrovnatelně jemnějších vrstvách a strukturách. Dosahuje až do dosud nedostupných oblastí.

Oblast působení FQ Qmtrin® se nachází v jiné oblasti a na jiné úrovni a přesahuje a převyšuje oblast působení dosud používaných přístrojů, generátorů, nebo homeopatik a informatik.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony nemá za cíl pouze hubit patogeny, to by bylo málo, i když prospěšné. FQ Qmtrin® působí komplexně od samé podstaty, od nejvyšších, od nejjemnějších struktur, od kvantového pozadí, přes jednotlivé složky (hormony, imunita,..), až k nejhrubším složkám (likvidace patogenů, detoxikace,…) jako celku. Tím je zajištěna jeho vysoká účinnost.

FQ Qmtrin® eliminuje disharmonie způsobené přetížením např. toxiny a patogeny, přetížením psychickým, fyzickým, ale i společenským. Likviduje patogeny, detoxikuje, vede k aktivaci a k využití regeneračních procesů, odolnosti, ale i ke schopnosti adekvátně reagovat na vnější podněty a situace včetně náročných a krizových.

Konkrétní průběh, rozsah a projevy působení jsou rozdílné. Někdy jsou intenzivní, jindy pozvolné a závisí na daném případu a aktuálním stavu. Vedou například k pocitu projasnění a zpozitivnění života, ke snazšímu hledání řešení a mnoho dalšího.

Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony sice vychází z dobře známých fyzikálních jevů, staví však mimo to na nejnovějších vědeckých teoriích vesmíru, na kvantové a především na holografické teorii.

Prozkoumání, pochopení a využití nejnovějších teorií přináší obrovskou revoluci v pohledu na vesmír a na možnosti, kterými disponujeme. Frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony integruje v sobě tyto nejnovější poznatky, čímž dosáhl velmi vysoké účinnosti a efektivity.

FQ Qmtrin® Quantum Harmony lze pomocí PC programovat a využít známé databáze CAFL, CLARK a dalších.

Moderní, rychlý a efektivní způsob bezkontaktní likvidace
mikroorganismů ( viry, plísně, bakterie, paraziti ).

HLAVNÍM ÚKOLEM GENERÁTORU JE UZDRAVOVÁNÍ, COŽ SE OPRAVDU DĚJE. POCIŤUJI TO BĚHEM TERAPIE I PO TERAPII. GENERÁTOR MÁ TŘI FÁZE, JEDNOU Z NICH JE I HARMONIZACE. POTÉ SE, VŽDY CÍTÍM VNITŘNĚ KLIDNÁ, ŠŤASTNÁ A ODCHÁZÍM S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI A DOBRÝM POCITEM ŽE JSEM SAMA PRO SEBE, TÍMTO ZPŮSOBEM UZDRAVOVÁNÍ NĚCO UDĚLALA. DÍKY PRAVIDELNOSTI CÍTÍM I VIDÍM ZMĚNY NA SVÉM ZDRAVÍ I PSYCHICE. MOC DĚKUJI MANŽELŮM NĚMEČKOVÝM, KTEŘÍ MI NABÍDLI TUTO ALTERNATIVU. VŽDY SI NA MĚ UDĚLAJÍ ČAS A MAJÍ ZÁJEM LIDEM TOUTO CESTOU POMÁHAT.

Blanka K.zdravotní sestra

UPOZORNĚNÍ: Tato metoda nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, MRI a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy, charakterizující změny tkáně. Výše uvedená analýza a harmonizace na přístroji, jakož i související poradenství nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Slouží pouze jako informační pomůcka pro nastavení změn životního stylu.

 

Objednávka na fregvenční generátor

 vstupního měření + QM terapie (cca 10 min) 200 Kč/osoba 

 

kvantová frekvenční terapie 300 Kč/hod

 

Vyhraďte si na frekvenční terapii vždy 2 hod svého času