Moudrost lotosového květu

„Když vyprázdníme Boha jak to jen nejvíc jde, uvidíme člověka, když vyprázdníme člověka, jak to jen nejvíc jde, uvidíme Boha.“

"Naše emoce jsou portálem k rozšířenému vědomí.“

Milé ženy,

tento seminář se týká centra sedmé čakry a souvisí s našim nadvědomí. Dnes je již vědecky prokázáno, že lidé používají jen velmi malou část kapacity svého mozku. Když se pravá a levá polovina mozku propojí, spojnice mezi nimi uprostřed mozku se zaktivuje a je to, jako když se najednou celý mozek rozsvítí. To vede k prožívání stavu známého jako Mahamudra, Velké Gesto vycházející z Nejvyššího potenciálu Vesmíru. A právě s tímto nejvyšším potenciálem našeho nadvědomí a spirituální části budeme pracovat. 

Korunní čakře (Sahasrara) reprezentuje květ lotosu o tisíci okvětních plátcích v mnoha barvách, v jehož středu je symbol Óm. V korunní čakře se také integrují všechny ostatní čakry. Abychom plně otevřeli tento květ lotosu o tisících plátcích, je potřeba, aby byly předtím otevřeny všechny ostatní čakry. Potom se teprve můžeme stát vodičem pro kosmickou energii, která se skrze nás manifestuje.

Člověk, který dosáhl tohoto stavu, setrvává v blaženosti a vyšší moudrosti. Je schopen vidět život v jeho mnoha podobách z výšky a může si volit, zda se bude plně účastnit v hrách života či nikoliv. Takový člověk žije ve skutečné svobodě.

A tak tě zvu, aby i ty ses přišla spojit se svým nejvyšším spirituálním centrem a nechala se s otevřeným srdcem zasypat prachem vesmírného požehnání.

 

Těším se na vás 23. listopadu od 10 - 17 hod. v jogovém centru Yofyz, Masarykova 44 Olomouc

Cena za seminář 1 800 Kč

Přihlášky posílejte na adresu jana-nemeckova@post.cz (počet míst omezený).

 

S sebou si vezměte bílé nebo zlaté barvy, sarong, deku, posvátný předmět, šátek na oči, pastelky, vodu na pití, zápisník a pero.

Další materiály dostanete na setkání.

 

 

"Protože ten, kdo v sobě vypěstoval "Lotos" a probudil svoji duši, se stal ve skutečnosti podobným bohu, neboť tvoří v Lásce svou pouhou jedinou myšlenkou."

Co nás čeká v tomto společeném dni?

 - otevírání sedmé čakry 

- napojení se na vyšší kosmické vědomí

- sdílení

- meditace

- setkání s moudrostí předků

- léčení pozitivních, ženských polů

- metoda Budha v nás

 

"Krása je věčností, pozorující sebe samu v zrcadle. Ale ty jsi i tou věčností, i tím zrcadlem."