Sen jako obraz a hlas naší duše

„Sen, na který se nepodíváte je jako dopis, který neotevřete.“

VEČERNÍ SETKÁNÍ SE SNY

Milé ženy,

práce se sny je prastarou a velmi mocnou metodou, jak přijímat poselství od našeho podvědomí. Sny se zabývám již mnoho let a stále mě jejich poselství a moudrost nepřestává fascinovat.

Čím více jsme si vědomy svého podvědomí, tím více jasnosti máme ve svých životech. Pak už nejsme pouhým pírkem na vodě, se kterým si život pohrává. Ale můžeme svůj život uchopit pevněji do svých rukou a to nám dává velké možnosti žít život svých snů :-).

Tímto vás srdečně zvu podívat se na poselství vašich snů a naučit se snimi citlivě a v lásce zacházet, číst je a začít přinášet do vlastní reality.

Naše podvědomí s námi neustále komunikuje a chce být slyšeno. Nejsnažší způsob, jak se s ním propojit je právě skrze sny. Tak se tomu pojďme společně otevřít.

Provedu vás velmi jednoduchou, ale mocnou technikou, kterou můžete dále využívat pro čtení vašich vlastních snů. Všechny objekty v našich snech mají svůj význam a poselství, které je pro náš život a naší cestu důležité. A to nám dává další možnosti, jak vědoměji pochopit a prožít svůj život,

Pojďme se tedy ponořit do poznávání vnitřního hlasu a naučit se naslouchat jeho moudrosti, která vychází z hloubky naší duše.

Na tuto práci se sny vás zvu 25. června od 18 - 20 hod.

Místo setkání Šlechtitelů 4 (nedaleko Baumaxu)

Příspěvek 500 Kč

Přihlášky posílejte na adresu jana-nemeckova@post.cz (počet míst omezený).

S sebou si vezměte pastelky, podsedák, vodu na pití, zapsané na papíru min. 2 sny, které se vám v životě buď opakují nebo byly pro vás nějak významné nebo jste si zapamatovali a zajímá vás jejich poselství. Právě s těmito sny budete pracovat a mít možnost je pochopit.

Další materiály dostanete na setkání.

"Sny jsou reakcí na náš vědomý postoj, a to stejně jako když reaguje tělo na to, jestliže se přejíme nebo s ním nějak špatně zacházíme. Sny jsou přirozená reakce sebereagujícího psychického systému."