26.4. 2017

Bohyně,žehnejte…

Bohyně, žehnejte… Bohyně, žehnejte ženským srdcím, ať prolnou se v jednotě lásky s muži. Bohyně, uhaste bolest v našich srdcích a osvoboďte naše těla od zranění a hrubého zacházení ze strany mužů….ať můžeme svým dechem vpustit do jejich srdcí žár lásky a jejich těl jemnost, které se od Vás učíme. Bohyně, žehnejte místu a domovům, které sdílíme se svými muži. Ať nepřekonatelná vzdálenost...

26.4. 2017

Když tělo důvěřuje tělu

Psal se rok 2008 a já v tu dobu vůbec netušila, co znamená cítit se v těle. Uvědomuji si, že své tělo jsem hýčkala a zdobila pouze na povrchu. Ale uvnitř jsem necítila téměř nic, mé zranění z dětství dokonale ukrylo hluboko do těla bolest i rozkoš. Nejvíce jsem to pociťovala, pravdivěji řečeno nepociťovala, na svém sexuálním životě. Milování s muži jsem měla ráda, ale...

25.4. 2017

Když Bohyně mlčí a muži pláčou

Dar lásky je vlastní každému z nás. Netýká se pouze vybraných osob. Láska je božská esence, ze které se člověk rodí i umírá. Jsem přesvědčená, že láska a dech jsou nejdůležitější esencí života. Láska je cesta a srdce světlo, které nás vede po jemné linii oddělující vesmír a chaos. A tak se nechávám už 35 let vést i já. Jedna z cest, po které nyní...